Pytania i odpowiedzi

Q. Co znaczy nazwa ECAT?

A. ECAT lub wcześniej używane E-Cat, to nazwa pieca Centralnego Ogrzewania, działającego na zjawisku zimnej fuzji. Zastosowano w nim katalizator, który umożliwia przebieg reakcji, stąd nazwa urządzenia - Katalizator Energii od (ang. Energy Catalyzer).

 

Q. Czy ECAT działa z siecią zasilającą o napięciu 110 V czy 230 V ?

A. ECAT działa w Europie z siecią 230 V a w krajach w których istnieje sieć zasilania o napięciu 110 V (np. USA) działa właśnie z takim napięciem.

 

Q. Czy ECAT posiada jakiś sposób regulacji mocy wyjściowej, czy tylko opcję włączony i wyłączony?

A. Tak, taka funkcja regulacji mocy wyjściowej jest zastosowana.

 

Q. Jaką powierzchnię domu może ogrzać jeden ECAT?

A. ECAT ma moc maksymalną 10 kW i wystarczy na ogrzanie około120 m2 powierzchni mieszkalnej. Jeśli użytkownik potrzebuje większej mocy, może połączyć równolegle 2 lub więcej pieców ECAT. Moc układu zwielokrotni się, proporcjonalnie do ilości pieców.

 

Q. Czy ECAT przeznaczony do CO będzie mógł także ogrzewać wodę do celów sanitarnych?

A. Tak, do ECAT można podłączyć układ ze zbiornikiem na ciepłą wodę i będzie jednocześnie ogrzewał kaloryfery i podgrzewał wodę w zbiorniku.

 

Q. Czy ECAT współpracuje z systemem ogrzewania podłogowego?

A. Tak, oczywiście piec ECAT jest przystosowany do ogrzewania podłogowego.

 

Q. Czy ECAT będzie mógł podgrzewać wodę w basenie?

A. Tak.

 

Q. Czytałem, że ECAT może działać jako klimatyzator czy to prawda?

A. Tak, ECAT może działać jako klimatyzator i może służyć do ochładzania pomieszczeń za pomocą opcjonalnego modułu (ang. air condition) działającego jak pompa cieplna.

 

Q. Czy woda w systemie CO ogrzewana przez ECAT, powinna spełniać jakieś szczególne wymagania?

A. Tak, powinna być to woda uzdatniona, jak w standardowym obiegu CO.

 

Q. Czy wyjeżdżając z domu na wakacje mogę wyłączyć ECAT?

A. Tak.

 

Q. Na ile czasu wystarczy jeden wkład paliwowy?

A. Na 180 dni.

 

Q. Czy muszę wymienić wkład paliwowy po czasie pół roku?

A. Wkład paliwowy wystarcza na 180 dni aktywnej pracy reaktora, a nie na 180 dni kalendarzowych od momentu instalacji. System odpowiednio wcześniej zawiadomi użytkownika kiedy trzeba będzie wymienić wkład.

 

Q. Kto będzie wymieniać wkład paliwowy w reaktorze?

A. Powinien to wykonywać autoryzowany serwis, który wykona także przegląd techniczny urządzenia, i niezbędne pomiary, jednak użytkownik może wykonać to samodzielnie, na własną odpowiedzialność.

 

Q. Ile czasu zajmie wymiana wkładu paliwowego?

A. Około 1 godzinę.

 

Q. Czy można podłączyć ECAT do systemu Centralnego Ogrzewania zasilanego piecem węglowym, gazowym czy olejowym?

A. Tak. Można wymienić konwencjonalny piec na ECAT, lub podłączyć go równolegle do tradycyjnego pieca.

 

Q. Czy piec ECAT można montować tylko w pozycji pionowej?

A. ECAT można montować w dowolnej pozycji zarówno pionowo jak i poziomo, nie ma to wpływu na jego poprawną pracę.

 

Q. Kto może podłączyć ECAT do instalacji?

A. Powinien to wykonać autoryzowany serwis, który sprawdzi poprawność podłączenia i prawidłowe działanie systemu.

 

Q. Gdzie będę mógł kupić nowy wkład paliwowy po zużyciu starego?

A. W autoryzowanym serwisie.

 

Q. Czy w ECAT rzeczywiście zachodzi reakcja jądrowa?

A. Tak, jest to reakcja zimnej fuzji jądrowej pomiędzy jądrami atomów niklu i wodoru.

 

Q. Czy należy obawiać się promieniowania na zewnątrz reaktora?

A. Na zewnątrz ECAT nie wydostaje się żadne promieniowanie jonizujące.

 

Q. Czy do ECAT trzeba podłączać butlę z wodorem?

A. Nie trzeba. Wodór jest umieszczony we wkładzie paliwowym w postaci związku chemicznego i zostaje uwolniony przez układ inicjujący, znajdujący się w reaktorze.

 

Q. Czy w ECAT w wyniku reakcji jądrowej powstają odpady radioaktywne?

A. Nie powstają żadne odpady radioaktywne. Wynikiem reakcji niklu z wodorem jest miedź i niskoenergetyczne promieniowanie gamma, które wewnątrz rdzenia zamienia się w ciepło.

 

Q. Czy wkład paliwowy po zużyciu wyrzuca się na śmieci?

A. Nie. Wkład paliwowy podlega pełnemu recyklingowi i odzyskuje się z niego pozostałą część nie zużytego niklu.

 

Q. Dlaczego reaktor nie zużywa całego niklu zawartego w kartridżu paliwowym?

A. Dlatego, bo reakcja fuzji może przebiegać tylko w czystym sproszkowanym niklu. Z czasem w rdzeniu powstaje coraz więcej miedzi i reakcja staje się mniej efektywna. Zanim to nastąpi, układ sterujący przypomni o konieczności wymiany wkładu paliwowego.

 

Q. Kto będzie zajmował się recyklingiem wkładów paliwowych?

A. Autoryzowany serwis, w czasie instalacji nowego kartridża z wkładem paliwowym będzie odbierać od użytkownika zużyty wkład i odsyłać do zakładu recyklingowego.

 

Q. Co stanie się z rdzeniem reaktora, jeśli nagle zabraknie prądu w panelu sterującym?

A. Reakcja w rdzeniu ECAT w naturalny sposób wygaśnie.

 

Q. Czy rdzeń reaktora ECAT może się przegrzać?

A. Nawet, gdyby woda odbierająca ciepło z rdzenia ECAT nagle wyciekła z układu, to zmienią się warunki zachodzenia reakcji i rdzeń w naturalny sposób zostanie wygaszony.

 

Q. Czy ECAT działa bez prądu?

A. Nie. ECAT wymaga podłączenia do sieci elektrycznej, ponieważ wymagają tego układy sterujące i układ rozruchowy inicjujący reakcję fuzji.

 

Q. Co to jest COP?

A. COP to współczynnik wydajności energetycznej urządzenia (ang. Coefficient Of Performance) - stosunek energii wyjściowej do energii pobieranej przez urządzenie.

 

Q. Jaki współczynnik COP posiada ECAT?

A. ECAT posiada gwarantowany współczynnik COP nie mniejszy niż 6 : 1, czyli energia cieplna na wyjściu pieca jest co najmniej 6 razy większa niż zużyta energia elektryczna pobrana do zainicjowania, podtrzymania i regulacji procesu reakcji.

 

Q. Jaka energia potrzebna jest do zainicjowania reakcji?

A. Układ inicjujący działa przez prawie godzinę czasu z mocą 2.5 kW.

 

Q. Czy to prawda, że ECAT działa w trybie samopodtrzymywania?

A. Tak. Po zapoczątkowaniu reakcji przez układ inicjujący, ECAT przechodzi w tryb samopodtrzymywania (ang. self sustaining mode) i energia elektryczna jest pobierana tylko przez układ kontrolno-pomiarowy.

 

Q. Skąd wiadomo, że ECAT jest urządzeniem bezpiecznym?

A. Wykonano już setki testów ECAT, które potwierdziły całkowite bezpieczeństwo użytkowania. Obecnie ECAT jest w trakcie procedury certyfikacyjnej w niezależnych laboratoriach Urzędów Certyfikacyjnych CE w Unii Europejskiej i Underwriters Laboratories UL w Stanach Zjednoczonych. Po uzyskaniu formalnych certyfikatów bezpieczeństwa zostanie dopuszczony do powszechnego użytku.

 

Q. Co oznacza certyfikat CE?

A. Certyfikat CE oznacza, że dany wyrób spełnia wymagania norm przepisów bezpieczeństwa, obowiązujących we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Q. Co składa się na koszt użytkowania pieca ECAT?

A. Koszt wymiany kartridża paliwowego i koszt energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania panelu kontrolnego.

 

Q. Ile energii elektrycznej zużywa ECAT w czasie swojej pracy?

A. W czasie rozruchu zużywa 2.5 kW w okresie 1 godziny, później zużywa tylko 1.2 kW. Ogólna zasada jest taka, że im rzadziej jest wyłączany, tym rzadziej musi włączać tryb rozruchowy. Największą efektywność osiąga podczas pracy ciągłej bez wyłączania.

 

Q. Jeśli ustawię ECAT tak, by produkował 5 kW energii cieplnej, to ile energii elektrycznej będzie zużywał?

A. W takim trybie pracy będzie zużywał około 0.6 kW energii elektrycznej.

 

Q. Czy ECAT można sterować zdalnie?

A. Tak, przy pomocy pilota zdalnego sterowania jak np. telewizor.

 

Q. Czy do pieca ECAT trzeba dokupić specjalną pompę do wymuszonego przepływu?

A. Do obsługi pieca ECAT wystarczy standardowa pompa, która zamontowana jest w każdej instalacji centralnego ogrzewania.

 

Q. W moim domu zastosowałem system ogrzewania podłogowego, gdzie zakres temperatury nośnika waha się w granicach 30 –40 C. Czy piec ECAT nadaje się do ogrzewania w tym systemie?

A. Tak, piec ECAT doskonale sprawdza się w systemie ogrzewania podłogowego.

 

Q. Jakie złącza hydrauliczne posiada ECAT?

A. M10 lub M18, jednak można podłączyć ECAT do każdego istniejącego systemu CO za pomocą odpowiednich przejściówek.

 

Q. Jaki będzie koszt zakupu i używania pieca ECAT?

A. Ceny ECAT oraz kartridża paliwowego zostaną podane w chwili premiery rynkowej. Przewiduje się, że cena ECAT będzie porównywalna do ceny pieca na gaz ziemny, a koszt kartridża paliwowego będzie wielokrotnie niższy niż koszt spalonego paliwa tradycyjnego w tym samym czasie.

 

Q. Ile energii można uzyskać z pieca ECAT, przez 180 dni użytkowania?

A. 10 kW x 24 godziny x 180 dni = 43 200 kWh = 155 520 MJ energii cieplnej.

 

Q. Ile węgla trzeba spalić w konwencjonalnym piecu CO aby uzyskać tyle ciepła?

A. To łatwo policzyć. Średnia kaloryczność węgla kamiennego 25 MJ/kg . Sprawność pieca węglowego 80%.

7 776 kg x 25 MJ/kg x 80% = 155 520 MJ  .  Jak widać trzeba spalić 7 776 kg węgla kamiennego.

 

Q. Jeden ECAT ma moc cieplną 10 kW. Co mam zrobić aby ogrzać obiekt o powierzchni200 m2?

A. Można połączyć 2 piece ECAT równolegle aby otrzymać 20 kW mocy cieplnej.

 

Q. Czy można podłączyć więcej jednostek ECAT w celu ogrzania dużej powierzchni przemysłowej?

A. Tak. W trybie równoległym można połączyć dowolną ilość pieców ECAT i w ten sposób zwielokrotnić łączną moc systemu grzewczego.

 

Q. Jeżeli ustawię ECAT tak, żeby jego moc cieplna wynosiła 5 kW, tzn. 50 % jego mocy maksymalnej i będzie tak pracował w sposób ciągły, czy okres czasu pomiędzy koniecznością wymiany kartridża paliwowego wydłuży się ze 180 dni do 360 dni?

A. Tak. W takim przypadku, czas pracy jednego wkładu paliwowego wydłuży się dwukrotnie.

 

Q. Czy przy każdym włączeniu ECAT przechodzi procedurę rozruchową?

A. Tak. W tym czasie pobiera z sieci elektrycznej 2.5 kW mocy przez prawie godzinę, następnie przechodzi w tryb samo podtrzymywania reakcji i pobiera średnio 1.2 kW energii elektrycznej jeśli jest ustawiony na pełną moc 10 kW.

 

Q. Czy mogę zmniejszyć zużycie prądu jeśli zmniejszę wyjściową moc cieplną pieca ECAT?

A. Tak. Zużycie prądu zmienia się proporcjonalnie do emitowanej energii cieplnej na wyjściu pieca.

 

Q. Czy można ustawić minimalną moc cieplną np. 1 kW w czasie pory nocnej, aby rano nie był włączany tryb rozruchu ze zwiększoną mocą układu rozruchowego?

A. Tak, taki tryb pracy jest możliwy.

 

Q. Jaki płyn odbiera ciepło od rozgrzanego rdzenia reaktora ECAT?

A. Ciepło od rdzenia reaktora odbiera woda, która znajduje się w każdej instalacji centralnego ogrzewania, jako medium przenoszące energię cieplną od pieca do kaloryferów.

 

Q. Czy woda opływająca rdzeń reaktora ECAT może być radioaktywna?

A. Setki pomiarów wykazały, że woda przepływająca przez ECAT nie wykazuje żadnej radioaktywności. Jest bezpieczna. Certyfikaty bezpieczeństwa CE i UL.

 

Q. Czy ECAT będzie mógł produkować energię elektryczną?

A. ECAT pierwszej generacji jest przeznaczony do ogrzewania, dopiero druga generacja będzie mogła produkować jednocześnie ciepło i energię  elektryczną. Każdy piec ECAT pierwszej generacji będzie przystosowany do podłączenia układu generatora prądu. Takie rozwiązanie jest w trakcie przygotowania.

 

Q. Czy ECAT ma w obiegu pierwotnym wodę czy inny płyn?

A. ECAT przeznaczony tylko do celów centralnego ogrzewania i ogrzewania ciepłej wody użytkowej, ma w obiegu wyłącznie wodę. W jednostkach przeznaczonych do produkcji energii elektrycznej, w obiegu pierwotnym będzie olej diatermiczny i wymiennik ciepła.

 

 

 

 

margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt;